Welkom
Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Boersma Dekkers. Naast algemene informatie vindt u hier de mogelijkheid om herhaalrecepten te bestellen, kunt u zich inschrijven voor onze praktijk en is het mogelijk om online afspraken te maken voor het spreekuur.

Nederlands Huisartsen Genootschap
In juni 2012 zijn wij door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen in Nederland, voor het eerst geaccrediteerd. Ook in 2015 zijn wij weer geslaagd voor onze accreditatie.
De accreditatie betekent dat onze praktijk voldoet aan de eisen die door de NHG zijn geformuleerd op het gebied van medicatieveiligheid, kwaliteit van zorg, hygiëne en werkomstandigheden.

Nieuws
Nieuwe spreekkamer 14 juni 2016
Recent is de praktijk uitgebreid met een extra spreekkamer. De spreekkamer wordt hoofdzakelijk gebruikt door huisarts Westerlaken en Heutink. Door de extra ruimte hebben wij meer mogelijkheden gekregen om onze zorgverlening uit te breiden en co-assistenten en stagiaires een werkplek te bieden.
Nieuwe Huisarts 4 januari 2016
Vanaf deze week zal dokter Heutink ons team komen versterken. Zij komt als vast waarnemend huisarts op de vrijdagen werken. Ook in vakanties of vanwege afwezigheid van een van de artsen zal zij in de praktijk werkzaam zijn.
Dokter Dekkers zal met ingang van deze week niet meer werkzaam zijn op de vrijdagen.
Zij blijft op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.
12,5 jarige bestaan 14 december 2015
Op 1 december vierden wij als praktijk ons 12,5 jarig bestaan. In Juni 2003 is de praktijk van start gegaan in het kleine praktijkgebouw op de Beukenlaan. Inmiddels zijn wij als praktijk al een aantal jaar gevestigd in het moderne gezondheidscentrum aan de Willem de Zwijgerlaan. Hier werken wij als team van huisartsen, praktijkassistentes, praktijkondersteuner Somatiek en praktijkondersteuner GGZ samen met als doel zo goed mogelijke zorg te leveren en actief te werken aan de kwaliteit en verbetering van onze zorg aan u als patiënt.